Cáp đồng treo 1 lõi

Mã số sản phẩm :
Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Phú Thắng cung cấp các loại thiết bị điện được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, uy tín chất lượng, giá thành hợp lý. Cáp đồng treo Cu/XLPE/PVC 1 lõi ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: Dây cáp đồng 1 lõi được làm theo mọi tiêu chuẩn của tổng cục đo lương chất lượng. Lõi cáp có thể được làm bằng nhiều sợi đồng vặn xoắn với nhau hoặc được làm bằng một sợi. Vỏ bọc bên ngoài được làm bằng PVC, bọc cách điện...

Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Phú Thắng cung cấp các loại thiết bị điện được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, uy tín chất lượng, giá thành hợp lý.

Cáp đồng treo Cu/XLPE/PVC 1 lõi

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Dây cáp đồng 1 lõi được làm theo mọi tiêu chuẩn của tổng cục đo lương chất lượng.
Lõi cáp có thể được làm bằng nhiều sợi đồng vặn xoắn với nhau hoặc được làm bằng một sợi.
Vỏ bọc bên ngoài được làm bằng PVC, bọc cách điện XLPE.